film izle

TEMSİL EDİLECEK ÜLKE HAKKINDA EDİNİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Ülkelerin Temsili

TEMSİL EDİLECEK ÜLKE HAKKINDA EDİNİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Katılımcılarımız etkinliğe gelmeden önce temsil edecekleri ülke hakkında kapsamlı bir araştırma yapmış olmalıdır. Bu amaçla aşağıda belirtilen sorulara yanıt aramak yerinde olacaktır:

 • Temsil edilen ülke hangi hükümet tarafından yönetilmektedir?
 • Temsil edilen ülkenin dış politikasına yön veren iç meseleler, politika ve ekonomik konular nelerdir?
 • Ülke tarihinde yer etmiş önemli tarihi olaylar nelerdir? Bu olaylar o ülke için neden önemlidir?
 • Ülke coğrafi olarak nerededir ve coğrafyası dış politikasını etkilemede ne düzeyde etkendir?
 • Temsil edilen ülke ile müttefik olan ülkeler kimlerdir?
 • Temsil edilen ülke ile olumsuz ilişkileri olan ülke veya ülkeler hangileridir?
 • Ülkenin ekonomik karakteristiği nasıldır?
 • Ülkenin GSMH’si ne kadardır? GSMH’nin diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında ülkenin durumu nedir?
 • Temsil edilen ülke Birleşmiş Milletler dışında başka bir ulus üstü kuruma, bölgesel organizasyonlara veya ekonomik oluşumlara üye midir? (Avrupa Birliği, NATO, OPEC vb.)
 • Temsil edilen ülke nükleer silahların yayılması konusunda bugüne kadar nasıl bir yol izledi, hangi görüşleri ortaya koydu?
 • Temsil edilen ülke daimi üye ve veto yetkisine sahip ise, nükleer silahların yayılması konusunda vetoya hangi sıklıkta başvurdu?

 

TEMSİL EDECEĞİNİZ ÜLKE HAKKINDA BİLGİ TOPLAMAK İÇİN:

İnternet üzerinden ülkenizin Birleşmiş Milletler sitesinde yer alan misyon evraklarını ve geçmiş kararnameleri okuyabilirsiniz.

Temsil edeceğiniz ülkenin daha önce söz konusu müzakereler konusunda verdiği oyları tespit edebilirsiniz.

Temsil edilen ülke hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ulusal ve uluslararası haber kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

 

TEMSİL EDİLMESİ PLANLANAN ÜLKELER:

 • Beş Daimi Üye (Permanent 5):
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngiltere)
  • Çin Halk Cumhuriyeti
  • Fransa
  • Rusya
 • Batı Avrupa ve Diğerleri (WEOG)
  • Almanya
  • Türkiye
  • İsrail
  • Yeni Zelanda
  • Asya-Pasifik
   • Hindistan
   • İran
   • Pakistan
   • Japonya
   • Güney Kore
   • Kuzey Kore