film izle

Anadolu MUN Hazırlanma Rehberİ

ANADOLU MODEL UN HAZIRLANMA REHBERİ

  • ARAŞTIRMA

Model UN etkinliğine kayıt yapıldıktan sonra katılımcıların yapacağı ilk işlem temsil edilecek ülke ve politikaları hakkında araştırma yapmaktır. Bu bölümde temsil edeceğiniz ülkenin yer alacağı komitede gündeme gelebilecek soru başlıklarını bulabilirsiniz.

  • ÜLKE DEĞERLENDİRMESİ

Anadolu Model UN konferansına başvuru yaptıktan sonra ekibimiz sizlere temsil edeceğiniz ülkeyi ve yer alacağınız komiteyi tebliğ edecektir. Bu aşamadan sonra sizler, temsil edeceğiniz ülkenin komitedeki konu başlığı üzerinde araştırma yapma sürecine girmiş bulunacaksınız.

  • ANIMSATICI NOT HAZIRLANMASI

Delegeler temsil edeceği ülkenin komitedeki konu başlığı üzerindeki fikirlerini hazırlayacakları bir not ile bulundukları komitede sunacaklardır. Bu sunum, delegelerin müzakereler boyunca savunacağı görüşü yansıtacağından bu notun hazırlanması önem arz etmektedir.

  • MÜZAKERE SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Müzakere süreci ile beraber etkinliğe katılan delegelerimiz fiili olarak müzakerelere başlamış bulunurlar. Notların okunmasından sonra delegeler söz alarak temsil edilen politikaların müzakerelerine başlarlar. Burada yapılan müzakereler ile diğer ülke temsilcileri ile ilişkiler başlar. Ortaklıklar veya ayrılıklar meydana gelir. Müzakere sonucunda amaç, oluşturulacak çözüm önerisi için ülke çıkarını korumaktır. Bu da oylamada gerekli oy çokluğunun sağlanması ile mümkün olacaktır.

  • TOPLULUK İÇİNDE KONUŞMA

Etkinliğimizin en önemli özelliği, katılımcılarımıza topluluk içerisinde konuşma ve müzakere etme imkanı tanımasıdır. Bu aşamada katılımcılar daha önce edindikleri topluluk içinde konuşma deneyimlerini avantaja çevirebilirler. Müzakerelerde resmi konuşma dili kullanılması gerektiğinden, katılımcılar topluluk içerisinde konuşma özgüveninin yanı sıra resmi dili kullanma becerisini de sergileyebilmelidir.

  • PROSEDÜR VE KURALLARIN ÖĞRENİLMESİ

Prosedür ve kurallar Anadolu Model UN etkinliğinin en önemli noktasıdır. Prosedür ve kurallar öğrenilmeden sağlıklı bir şekilde müzakere etmek ve müzakerelerin akışını sağlamak mümkün değildir.

  • TOPLANTI İÇİ YAZIŞMA

Anadolu Model UN etkinliğine katılan delegelerimiz için toplantı içerisinde yapılan gayri resmi yazışmalar sonuç metninin oluşturulması anlamında önemli bir konuma sahiptir. Katılımcılar ülkelerini temsilen diğer ülke delegelerine yazışma kağıtlarını ileterek konu hakkında fikir ve görüşlerini paylaşabilirler. Bu şekilde müzakere konusunda konum belirlemek daha rahat olacaktır.

  • SONUÇ METNİ

Bu bölümde katılımcılar sonuç metninin nasıl yazılacağı konusunda eğitim alacaklardır. Sonuç metninin yazılması Anadolu Model UN etkinliğinin son ve en kritik noktasıdır. Yapılan tüm müzakerelerin amacı söz konusu sonuç metnini temsil edilen ülke lehine oluşturabilmektir. Sonuç olarak tartışılan konu hakkında verimli ve iyi düzenlenmiş bir sonuç metni meydana gelmelidir.

  • GİYİM KURALLARI

Anadolu Model UN’de katılımcılar organizasyon komitesi tarafından belirlenmiş giyim kurallarına uygun şekilde etkinliğe katılmalıdır.