film izle

Anadolu MUN

MODEL UNITED NATIONS (MUN) NEDİR?

MUN, eğitim amaçlı oluşturulmuş, akademik nitelikli bir Birleşmiş Milletler simülasyonudur. MUN etkinliğinde öğrenciler diplomasinin, uluslararası ilişkilerin ve Birleşmiş Milletler’in işleyişini deneyimleme imkanına sahip olurlar. Bu etkinlik aynı zamanda öğrencilere araştırma yapmak, topluluk içerisinde konuşma yapmak, müzakere etmek, resmi yazı oluşturmak gibi yetkinliklerin yanı sıra eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik özellikleri gibi kişisel özelliklerin ön plana çıkmasını sağlar.

MUN etkinliğine katılan katılımcılar delege unvanını alırlar. Temsil ettikleri ülkeleri yer aldıkları komitelerde resmi bir delege gibi temsil etme imkanına erişirler. Bu imkan doğrultusunda delegeler, müzakere sürecinde adeta bir siyasi figür halini alırlar. Yaptıkları araştırmaları, hazırladıkları konuşmaları, planladıkları hedefleri toplantı gündemine taşıyarak topluluk içerisinde temsil ettikleri ülkenin konu hakkındaki politikasını birinci ağızdan savunurlar. Etkinliğin sonunda delegeler en iyi performans, en iyi delegasyon gibi dereceler elde edebilirler.

MUN etkinliği dünyada ilk olarak Harvard Üniversitesi bünyesinde 1950li yıllarda gerçekleştirilmiştir. Etkinlik ilerleyen yıllarda küresel bir biçim alarak farklı kıtalarda kendine saygın bir yer edinmiştir.

MUN etkinliği altı ana konseyden meydana gelir:

  • Silahsızlanma ve Güvenlik Konseyi
  • Ekonomik ve Finansal Konsey
  • Sosyal, Kültürel, İnsani Konsey
  • Özel Politika ve Bağımsızlık Konseyi
  • Yönetim, Bütçeleme ve Genel Konsey
  • Hukuk Konseyi

MUN 2016 yılında Anadolu MUN 2016 olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde BM Reformu temasıyla düzenlenmiştir. Anadolu MUN, 2017 yılında da Nükleer Silahların Yayılması teması ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde organize edilecektir.